Kuwait Petroleum Research & Technology

Kuwait Petroleum Research & Technology center (KPR&T) is onderdeel van het internationaal opererend olieconcern Kuwait Petroleum, bekend onder de merknaam Q8, en verricht onderzoek naar nieuwe producten en toepassingsgebieden voor zowel smeerolie, brandstoffen, bitumen als aerosolen. De slagvaardigheid waarmee KPR&T opereert zorgt voor een vooraanstaande positie in de markt, met name op het gebied van productontwikkeling in nichegebieden. Dit heeft onder andere geleid tot een sterke marktpositie voor smeerolie voor gasmotoroliën. KPR&T beschikt over diverse laboratoria, zodat productveiligheid en kwaliteit gewaarborgd worden. De chemici en engineers van KPR&T werken nauw samen met de smeeroliemengfabrieken in Europa, de verkoopmaatschappijen en de raffinaderijen. Voor de raffinaderij in Europoort verzorgt KPR&T ook de continue kwaliteitscontrole.